Varnių regioninio parko jungtinė tarybos sudėtis

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-64 „Dėl Varnių regioninio parko jungtinės tarybos sudėties tvirtinimo“ ketverių metų kadencijai patvirtinta Varnių regioninio parko jungtinė taryba:

                      Tarybos pirmininkė  – Irena Zimblienė, Varnių regioninio parko direktorė;

                      Tarybos nariai: Jolita Abraitienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos atstovė (jai nesant – Edita Lydienė);

                      Loreta Barysienė, Kultūros paveldo departamento prie Aplinkos ministerijos Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus atstovė;

                      Virginija Geštautienė, Bilionių kaimo bendruomenės atstovė;

                      Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės administracijos atstovas;

                      Antanas Leščiauskas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos inspekcijos atstovas;

                      Kazys Praeras, Žemaičių kultūros draugijos atstovas;

                      Mantas Serva, Telšių rajono savivaldybės atstovas;

                      Renata Stankuvienė, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos atstovė;

                      Egidijus Ūksas, Kelmės rajono savivaldybės atstovas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-18