Posėdžiai

JUNGTINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

 

                      I. Varnių regioninio parko jungtinės tarybos posėdžio vykusio 2021 m. birželio 23 d. (posėdis vyko nuotoliniu būdu per MS TEAMS) darbotvarkė:

 

                      1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Kultūros ministrų 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-76/ĮV-170 patvirtintas „Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašas“ (toliau – Aprašas):

                      1.1. Aprašo pristatymas ir aptarimas;

                      1.2. Varnių regioninio parko jungtinės tarybos pristatymas;

                      1.3. Varnių regioninio parko jungtinės tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimas;

                      2. Varnių regioninio parko direkcijos 2020 m. veiklos ataskaitos pristatymas;

                      3. Varnių regioninio parko Gamtos mokyklos veiklos pristatymas;

                      4. Camino Lituano  „Tavo kelio pradžia“ etapas Varnių regioniniame parke;

                      5. Diskusijos, problemų aptarimas.

 

                      Priimti sprendimai:

                      1. Varnių regioninio parko jungtinės tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Renata Stankuvienė, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos atstovė;

                      2. 2021 m. rudenį organizuoti išvažiuojamąjį posėdį į aktualiausius Varnių regioninio parko objektus.

 

                II. Varnių regioninio parko jungtinės tarybos posėdžio vykusio 2021 m. lapkričio 10 d. (Posėdis išvažiuojamasis).

Darbotvarkė:

                  1. Trumpas Varnių regioninio parko ekspozicijos „Septyni keliai iš Varnių“ pristatymas.

                  2. Varnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių įgyvendinimas bendradarbiaujant institucijoms veikiančioms Varnių regioniniame parke:

                  2.1. Paršežerio stovyklavietė, Laukuvos sen., Šilalės rajono savivaldybė;

                  2.2. Lūksto ežero stovyklavietė, Varnių sen., Telšių r. savivaldybė;

                  2.3. Pavandenės alkakalnis, vadinamas Sklepkalniu, Užvenčio sen., Kelmės rajono savivaldybė.

                  3. Gamtotvarkiniai darbai „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Paršežerio -Lūksto pelkių komplekso“ Debesnų pelkėje. Debesnų botaninio tako būklė.

                  4. Atnaujinamas paukščių stebėjimo bokštelis „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje „Biržuli -Stervo pelkių komplekse“.

                  5. Diskusijos, problemų aptarimas.

 

Priimti sprendimai:

              1. Pritarti, Varnių regioninio parko direkcijos, veiklai nukreiptai į bendradarbiavimą su institucijomis veikiančiomis Varnių regioninio parko teritorijoje, įgyvendinant tvarkymo plano sprendinius.

          2. Imtis neatidėliotinų veiksmų, Biržulio ežero plaukiojančių salų išėmimui, kad neužkimštų vandens reguliatoriaus/užtvankos ir pakilęs vanduo neišplautų kelio sankasos.

      3. 2022 metų pirmo pusmečio Parko jungtinės tarybos posėdį organizuoti išvažiuojamąjį į Varnių regioninio parko kultūros paveldo objektus pritaikytus lankymui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28