Varnių regioninio parko jungtinė taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Kultūros ministrų 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-76/ĮV-170 „Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašo patvirtinimo“, jungtinė tarybos funkcijos – svarsto ir teikia pasiūlymus saugomos teritorijos direkcijai ir steigėjui dėl saugomos teritorijos planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektų, planavimo schemos sprendinių įgyvendinimo, šiais saugomos teritorijos planavimo, apsaugos ir tvarkymo organizavimo klausimais: planavimo schemos, gamtotvarkos planų ar kitų strateginio planavimo dokumentų rengimas, koregavimas, peržiūra ir įgyvendinimas; konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas; saugomoje teritorijoje veikiančių suinteresuotų šalių veiksmų koordinavimas; saugomos teritorijos pritaikymas pažintiniam turizmui bei lankytojų aptarnavimas; gamtosauginis ir paveldosauginis šveitimas; kiti saugomos teritorijos apsaugos, tvarkymo ir švietimo klausimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-20