Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

ŠIAS PARGEIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: