Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS: