Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS: