Rajoną ketinama paversti vėjo jėgainių parkais (Alvydas Ivoncius)

Data

2021 05 02

Įvertinimas
2
DJI_0008.JPG

Ne kartą rašėme, kad rajono  teritorijos didelė šiaurinė dalis gali pavirsti kariniu poligonu. Ši grėsmė niekur nedingo. O dabar matome, kaip nuo Telšių iki pat Tryškių pradeda formuotis vėjo jėgainių parkai, pakeisiantys kraštovaizdį. Jame atsiras didesnių ar mažesnių vėjo jėgainių „parkeliai“.


Išdygs milžiniškos jėgainės

Dar 2012 metais Savivaldybės taryba patvirtino vėjo jėgainių parkų išdėstymo Degaičių ir Tryškių seniūnijose specialųjį planą. Tarybos nariai pagal seną tradiciją tvirtino daugelis  tinkamai neišanalizavę šio plano bei galimų jo pasekmių.  Todėl nė neatkreipė dėmesio, kad vėjo jėgainės gali atsirasti prie pat gyvenviečių.


2012 metais patvirtintas specialusis planas jau, kaip sakoma, „duoda vaisius“.  Prieš keletą metų pradėti rengti dokumentai dėl vėjo jėgainių statybos prie Tryškių. Buvo parengti dokumentai statybai tokių vėjo jėgainių, kurių bendras aukštis sieks apie 240 metrų: bokštų aukštis – 144 – 161 metras, rotoriaus skersmuo – 131 – 138 metrai. Galingumas – iki 4, 8 MW.  Niekur kitur, regis, Lietuvoje dar nėra pastatyta tokio aukščio ir galingumo jėgainių. Prieš Tryškių tokių turėtų atsirasti 26.


Jėgainės išsidėstys kaimuose apie Tryškius: Laumiuose, Maldeniuose, Užsieniuose, Dirmeikiuose, Juodėjuose, Stakminiuose, Pabalvėje, Stauryluose. Taigi 26 milžiniškos jėgainės iš vakarų pusmėnuliu sups Tryškius. Tačiau pagal specialųjį planą jėgaines dar galima statyti šiaurės rytuose nuo Tryškių, kelio Tryškiai – Kairiškiai dešinėje pusėje.


Sparčiai juda dar vienos vėjo jėgainių „girios“ prie Eigirdžių ir Dūseikių reikalai. Čia į rytus nuo Eigirdžių numatoma statyti 30 milžiniškų vėjo jėgainių. Vienos bus gana arti Eigirdžių ir Pielių, kitos nutolusios Laukstėnų miške. Dešimt jėgainių apjuos Dūseikius, kai kurios bus visai arti gyvenvietės. Prie Eigirdžių ir Dūseikių statomų jėgainių bokštų aukštis iki 169, rotorių skersmens iki 170, bendras aukštis – iki 250 metrų, o galia – iki 6200 kW. 


Grįžkime prie 2012 metais patvirtinto vėjo jėgaičių išdėstymo specialiojo plano. Vėjų jėgainių „giraitės“  turėtų išdygti  palei Šiaulių – Palangos plentą nuo Degaičių iki Ubiškės abiejose plento pusėse, o toliau jų kompleksas atsiranda kaip pusmėnuliu iš vakarų juosiantis Tryškius.

Bokštai dominuos kraštovaizdyje

Vėjo jėgainėms numatytas plotas nuo Degaičių iki Dūseikių tarp Šiaulių – Palangos plento ir geležinkelio, o Dūseikiuose plotai pažymėti ir pietinėje gyvenvietės dalyje už geležinkelio.


Šiaurinėje Šiaulių – Palangos plento ašyje vėjo jėgainių plotai pažymėti  už plento priešais Degaičius iki Patausalės kaimo, o rytus driekiasi į Laukstėnų mišką. 


Taigi matome didžiulę teritoriją, kuri bus tarsi prismaigstyta vėjo jėgainių. O kokie jų tokioje teritorijoje gali būti iš viso, net neaišku, mat nedaug kur plane pažymėtos statybos vietos. Kita vertus, tie pažymėjimai greičiausiai vien grafiniai simboliukai. Specialiojo plano aiškinamajame rašte rašoma, kad numatytos vietos 28 jėgainių parkams. O kiek iš viso galima pastatyti vėjo jėgainių, net neaišku: specialiajame plane tik prie kai kurių teritorijų įrašytas jėgainių skaičius. Spėjame, kad tų jėgainių gali būti ne dešimtys, o gal ir keli šimtai.


Telšių rajono pavertimas vėjo jėgainių „giraitėmis“ mūsų vietiniams politikams, matyt, nelabai rūpi. Štai 2019 metais Savivaldybės taryba leido: „Pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, Ryškėnų seniūnijoje (Ryškėnų k.v.), Viešvėnų seniūnijoje (Viešvėnų, Rūdupių, Vembūtų k.v.), Luokės seniūnijoje (Luokės k.v.), Upynos seniūnijoje (Kaunatavos, Upynos, Dirvonėnų k.v.), specialųjį planą“. Tarybos posėdyje tik Linas Šedvilas pastebėjo, kad tose vietose jėgainės gali pakenkti kraštovaizdžiui. Kitiems Tarybos nariams, kaip sakoma, į tai buvo nusišvilpti.

 Tarybos nariai nė nebandė sugretinti naujo ketinimo su 2012 metais patvirtintu vėjo jėgainių planu ir situacijas panagrinėti  prieš nosis pasidėję žemėlapį. Ir štai ką būtų pamatę. Kaip minėta,  abipus Šiaulių – Palangos plento ir iki geležinkelio bus prismaigstyta  gal net keli šimtai vėjo jėgainių. Teritorija išties didžiulė rajono mastu. Dar turėkime omenyje, kad toli bus matomos pusmėnuliu Tryškius juosiančios jėgainės. Ir štai, jei Tarybos nariai daug negalvodami, kaip 2012 metais, patvirtins naują vėjo jėgainių specialųjį planą,  vėjo jėgainių „giraitės“ išdygs palei Viešvėnų – Luokės – Upynos plentą. Tokiu būdu vėjo jėgainių parkai pagal 2012 metų specialųjį planą ir naują planą susilies dar didesnėje teritorijoje. Vėjo jėgainių bokštai galutinai pavers mūsų rajono labai didelę teritoriją technogeniniu kraštovaizdžiu, kuris aiškiai bus matomas nuo Šatrijos kalno, Telšių, Viešvėnų, Luokės, Upynos, Kaunatavos, Tryškių, Ubiškės, Dūseikių, Eigirdžių, Degaičių ir kitų vietovių.  Jei taip nutiks, gaila, bus galima nesunkiai nuo Šatrijos palyginti, koks skirtumas yra tarp vėjų jėgainių sudarkyto ir jų nepaliesto kraštovaizdžių.

Atsitrenkė į pirmą rimtą kliūtį

Telšių rajono savivaldybėje „vėjininkų“ iniciatyvos čiuožė kaip pateptos slidės. Bendruomenės, šalia kurių vietovių bus statomos netgi milžiniškos jėgainės, gana pasyvios. Savivaldybės tarybos nariai, bent dauguma, apskritai menkai domisi, kas vyksta rajone. Rajono vadovai bala žino kuo suinteresuoti. Todėl visai nesunkiai pritarta Poveikio vertinimo ataskaitai, sumanius prie Tryškių statyti milžiniškų vėjo jėgainių parkus. Meras Kęstutis Gusarovas ir tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas bei Tryškių seniūnas Antanas Jokubauskas tuo džiaugėsi. Pasirodo, „vėjininkai“ net pasiūlė Tryškių bendruomenei pinigų. Lygiai tokia pat finansinės paramos užuomina mestelta Ubiškės bei Eigirdžių bendruomenėms. 


Ir štai dėl milžiniškų jėgainių statybos prie Eigirdžių bei Dūseikių „vėjininkų“ slidės atsitrenkė į žemaitišką kalvą – Varnių regioninio parko direkciją, jos direktorę Ireną Zimblienę. Direkcija pareiškė, kad nepritaria tokio aukščio vėjo jėgainių statybai, kadangi bokštai bus matomi iš Luokės urbanistinio draustinio, aukštesnių kitų Varnių regioninio parko vietų, ypač – nuo Šatrijos kalno. Juk jėgainės, žvelgiant nuo Šatrijos kalno, taps kraštovaizdžio dominantėmis.

Apkaltino veikimu ...  prieš valstybę

Varnių regioninio parko direkcijos  pozicija nelabai patiko kai kuriems „vėjininkams“, ypač tokiam Martynui Nagevičiui, kuris yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas. Taigi Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius persiuntė Varnių regioninio parko direkcijai  M.Nagevičiaus raštą „Kreipimasis dėl tyčinių institucijų veiksmų, veikiant prieš Lietuvos Respublikos interesus“. Ne, čia nėra klaidos: „vėjininkų“ interesai darytis biznį ir gerai užsidirbti sutapatinti su valstybės interesais. Ir Varnių regioninio parko direkcija neva veikia prieš ... Lietuvos valstybę. 


M.Nagevičius savo rašte, matyt, kad nepasirodytų maža, netgi teigia, kad „Varnių regioninio parko direkcija (Irena Zimblienė) savo sprendimuose kaip argumentus naudoja kitų valstybių (ne Lietuvos) teisės aktus...“,  Čia, manytume,  jau „persūdyta“, tarsi bandant Varnių regioninio parko direkciją paversti kažkokios kitos valstybės „ranka“.


Varnių regioninio parko direkcijos vienas tikslų – rūpintis kraštovaizdžiu, todėl visiškai normalu ir net pagirtina, kad direkcija tinkamai atlieka pareigas, išreikšdama savo požiūrį dėl milžiniškų jėgainių poveikio kraštovaizdžiui. Manytume, nekorektiškas „vėjininkų“ bandymas sutapatinti savo pačių verslo interesus su valstybe, teigiant, kad užmačioms nesutinkanti įstaiga veikia prieš Lietuvos Respublikos interesus. 


M.Nagevičiaus rašte Varnių regioninio parko direkcija kaltinama, kad nepagrįstai prieštarauja dėl numatytų vėjo jėgainių aukščio, nes neva „atsakinga institucija nežino, ką daro, sprendimus priima be jokių motyvų ir argumentų...“.


Tačiau Varnių regioninio parko direkcija, vertindama jėgainių poveikį kraštovaizdžiui, kuris bus matomas nuo Šatrijos kalno, rėmėsi Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurioje pripažįstama, kad poveikis kraštovaizdžiui bus, bet neva jis toleruotinas. Tuo tarpu Varnių regioninio parko direkcija, remdamasi tos pačios ataskaitos duomenimis, mano, kad prie Dūseikių ketinamų statyti jėgainių poveikis bus reikšmingas. Beje, poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimo ataskaitas rengia investuotojų samdomos firmos. Ir, kiek teko įsitikinti ketinto statyti prie Telšių paukštyno ar kiaulidžių prie Eigirdžių plėtros atvejais, tos ataskaitos nebuvo patikimos.


Savo nuomonę M.Nagevičius išreiškė ir asmeninėje „Facebook“ paskyroje: „Varnių regiono parko direkcija, derindama Telšių rajone planuojamo vėjų jėgainių parko Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kad vėjo jėgainės matysis nuo Šatrijos kalno, nesutinka su vėjo bokštų, nuo Šatrijos kalno nutolusių mažiausiai 11 kilometrų, o daugiausiai - 16 kilometrų, statyba“. 

Kas yra Šatrija? Įspūdinga ir išraiškinga Lietuvos kalva, piliakalnis, atskleidęs ir dar tebesaugantis praeities paslaptis. Joms vėjo jėgainės niekuo negresia, jei būtų pastatytos net Pašatrijos  dvaro teritorijoje. Tačiau kodėl žmonės kopia į Šatriją? Ne todėl, turbūt, kad išbandytų sąnarių ir kojų raumenų tvirtumą. Kopia, nes nori pasigrožėti nuo Šatrijos atsiveriančiu kraštovaizdžiu, kuris, priešingai nei mano kai kurie „vėjininkai“ ar subtilumo stokojantys jų šalininkai, yra didžiulė mūsų krašto vertybė. Ją sunaikinti nesunku. Ir čia netinka „vėjininkų“ ar jų šalininkų argumentai: juk matomi keliai, miesteliai, sodybos. Tai, skirtingai nei vėjo jėgainės, neturi, manyčiau, agresyvios kraštovaizdyje išraiškos. Dar atremiama: o ką tos keliolika vėjo jėgainių pakeis -- juk bus palyginti tik nedideliame plote.  Nejaugi? O kur garantija, kad tai nėra tik pradžia? Dar vienas argumentas: vėjo jėgainės nuo Šatrijos bus silpnai įžiūrimos už keliolikos kilometrų. Nejaugi? Už keliolikos kilometrų nuo Šatrijos galima įžiūrėti kur kas mažesnius objektus nei 250 metrų aukščio jėgaines.

Kaip minėta, 2012 metų vėjo jėgainių specialiajame plane neįrašytas konkretus jėgainių skaičius, todėl kiek tų jėgainių ateityje gali driektis nuo Telšių iki Tryškių, neaišku. Ar mūsų miesteliai neatsidurs ne šalia vėjo jėgainių „giraičių“, o vėjo jėgainių „džiunglėse“?

Pasirodo, ne visas bendruomenes gąsdina tokia „džiunglių“  perspektyva. Atvirkščiai – štai Eigirdžių bendruomenės pirmininkė Aušra Macienė parašė raštą, kuriuo netgi džiaugiasi, kad šalia miestelio susiformuos „technogeninis“, „modernus“ kraštovaizdis. Bet A.Macienė gynėsi tiksliai to rašto neprisimenanti, neva ne ji, o teisininkai rašė. Ir raštas parašytas todėl, kad dalies milžiniškų vėjo jėgainių statybai nepritaria Varnių regioninio parko direkcija.  Ką gi, kai kurios bendruomenės, kaip ir kai kurie politikai, dalyvauja „vėjininkų“ iniciatyvose ir todėl prisiima atsakomybę dėl būsimų pasekmių. Kaip sakoma, duok Dieve, kad tos pasekmės pasireikštų vien įtaka kraštovaizdžiui, o ne rimtomis problemomis žmonių  gyvenamajai aplinkai.