INFORMACIJA APIE PARENGTAS VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ RIBŲ SCHEMAS