Asmens duomenų apsauga

Varnių regioninio parko direkcijoje atsakinga už duomenų apsaugą  paskirta vyr. specialistė Violeta Jakavičienė. 
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Violeta Jakavičienė
Tel. 8 444 69475, el.p [email protected]

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-09